Wandkigger

Wandkigger
eller vandkikker Ifølge Ordbog over det danske sprog: betegnelse for en person i større byer (især i Kbh), hvis bestilling var at føre tilsyn med og ordne reparere vandledninger, vandposte osv. Moth. V45. Vandkikker A.H. var her ude at see til min Kilde og Vandløb giennem Haven. Luxd.Dagb.II.201. En Husejer i Pile stræde.. har mærket at Pompevandet blev borte, uden foregaaende Varsel af Vankigerner. Politievennen. 1800. 1704. Borgerskab som Vandkigger og Brøndsætter i Roeskilde. Skr. 29/3 1831. A. Jeppesen. Fra det fl Kbh. (1935).

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”